Informacje o Miodach Pitnych
Tagi podkategorii: miody pitne

Artykuły:

Brzeczka Miodowa

Brzeczka Miodowa

W miodosytnictwie nazywamy tak roztwór sporządzony z wodny i miodu (przważnie z dodatkiem ziół ale też bez) poddawany gotowaniu (warce). Uzyskuje się w ten sposób półprodukt potrzebny do wytworzenia miodów pitnych.
Historia Miodu Pitnego

Historia Miodu Pitnego

Miód pitny jako popularny w Polsce napój wspominany jest już w źródłach średniowiecznych. W okresie tym w państwie Piastów brakowało wina, które zastępowano łatwiej dostępnymi trunkami: piwem i miodem pitnym. Wenecki dyplomata Ambrogio Contarini zanotował na temat Polaków: „[...] Nie mając wina robią pewien napój z miodu, który upija ludzi znacznie bardziej niż wino”. Sycony miód cieszył się dużą renomą, ale pijano go rzadko, najczęściej przy okazji ważnych uroczystości takich jak wesele. Był to trunek luksusowy i kosztowny.
Klasyfikacja Miodów Pitnych

Klasyfikacja Miodów Pitnych

Miody Pitne dzieli się według trzech następujących kryteriów: 1. Sposób przygotowania brzeczki: niesycone - miód mieszany jest z wodą i fermentowany bez dodatkowych zabiegów. sycone - miód mieszany jest z wodą i otrzymana brzeczka jest gotowana. Jest to częściej stosowana technika, ze względu na to, że proces gotowania niszczy różne szkodliwe drobnoustroje mogące przeszkadzać w fermentacji.
Czym jest Miód Pitny cz.2

Czym jest Miód Pitny cz.2

Miody pitne są to napoje alkoholowe z miodu pszczelego i wody. Proporcja miodu i wody decyduje o ilości alkoholu w napoju. Mieszanina wody z miodem nazywa się brzeczką. Rozróżnia się miody naturalne, otrzymywane przez fermentację roztworu miodu niegotowanego oraz miody sycone z brzeczki gotowanej ( warzonej ). W zależności od ilości wody dodanej do miodu uzyskuje się...
Czym jest Miód Pitny

Czym jest Miód Pitny

Czym jest Miód Pitny czyli podstawowe informacje o Miodach Pitnych i Miodosydnictwie.