Oceń artykuł:
Średnia ocena: 4.3/5
Ilość ocen: 206
Słowniczek destylera
Oryginalny obraz: pixabay.com
Drożdże Spiritferm Turbo Fruit 40g (z enzymem pektolaza)rabat 3%
Drożdże Spiritferm Turbo Fruit 40g (z enzymem pektolaza)
Drożdże do nastawów owocowych, w swoim składzie zawierają enzymy ułatwiające rozkład...

Kup Teraz

(aktualizacja: 2019.10.15)

1410 - Popularne, teraz już archaiczne określenie oznaczające proporcje składników służących do zrobienia nastawu (daw. błędnie zacieru): 1 - 1 kilogram cukru; 4 - 4 litry wody; 10 - 10 dag drożdży (piekarskich)

2,5 - metoda dwa i pół – (czytaj więcej)

Aabratek – rodzaj głowicy stosowanej w kolumnach, pozioma wersja głowicy Nixon-Stone'a, potocznie nazywa się tak całe aparaty destylacyjne oparte o to rozwiązanie. Zaletą aabratków jest niższa wysokość kolumny. Aabratek to nick użytkownika jednego z forów internetowych, który wymyślił ten rodzaj głowicy. Neologizm znany i używany tylko w Polsce :)

Alcotec - drożdże gorzelnicze.

Alembik - Prosty miedziany aparat do destylacji typu Pot-Still; również wódka wytrawna tzw. przepalanka.

Alkoholomierz - urządzenie służące do mierzenia zawartości procentowej alkoholu etylowego w roztworze wody.

Anka - rodzaj drożdży alkoholowych, wyprodukowanych w Kanadzie.

Areometr - urządzenie (przyrząd) wykorzystywane przy badaniu gęstości cieczy. Jest to rurka szklana, której górna wydłużona część (trzpień) zaopatrzona jest w skalę, część dolna w postaci bańki wypełniona jest śrutem, co pozwala na utrzymanie pozycji pionowej przyrządu zanurzonego w cieczy. Po zanurzeniu areometru w cieczy ustala się stan równowagi pomiędzy ciężarem areometru a ciężarem wypartej cieczy. W analizach stosuje się różne Areometry: Areometr Gay-Lussaca, Areometr Ballinga, Areometr Trallesa, Areometr Baumé, Areometr Oechsle, Laktodensymetr.

Areometr Ballinga - (lub Brixa) - jest to areometr wyskalowany w stopniach odpowiadających zawartości sacharozy w g/100g roztworu. Woda w temperaturze 20o wykazuje na areometrze 0* Blg.

Balingomierz - patrz: Areometr

Bentonit - (glinka bentonitowa) jest pęczniejącym iłem, a jego nazwa pochodzi od pierwszego eksploatowanego złoża położonego w hrabstwie, w Forcie Benton, w stanie Wyoming, USA. Geologicznie bentonity są minerałami pochodzenia wulkanicznego. Bentonit jest powszechnie znany ze swoich wybitnych zdolności pęcznienia. Może absorbować 5 razy więcej wody niż sam waży, a przy pełnym nasyceniu zajmuje objętość 12 - 15 razy większą niż jego ilość w stanie suchym. Wykorzystywany do klarowania zacieru (nastawu) przed procesem destylacji. Wykorzystywany jest również powszechnie w procesach klarowania w przetwórstwie spożywczym, np. w produkcji soków.

Bimber - (inaczej Samogon, Okowita, Księżycówka) - jest to napój alkoholowy produkowany wyłącznie w warunkach gospodarstwa domowego, w Polsce najczęściej nocą i po kryjomu - stąd nazwa "Księżycówka". (czytaj więcej)

Brix - wkrótce

Bufor stabilizująco-wzmacniający - element kolumny destylacyjnej zamontowany bezpośrednio na bojlerze pod kolumną, służący do ułatwienia oraz lepszej stabilizacji procesu destylacji.

Calyks - mały kieliszek.

Cobra 24 - Drożdże gorzelnicze, przerabiające nastaw w 24 godziny.

Chipsy dębowe - patrz. Płatki dębowe

CM (Cooling Management) - Jest to jeden z trzech popularnych systemów stosowanych w kolumnach rektyfikacyjnych. Nazwa CM to akronim pochodzący od angielskiego wyrażenia cooling management i oznacza dosłownie zarządzanie chłodzeniem lub regulacja chłodzeniem. System ten składa się z jednej chłodnicy wewnętrznej szczytowej oraz drugiej chłodnicy zewnętrznej końcowej. Typowym przedstawicielem tego rozwiązania jest kolumna typu "zimne palce" w skrócie ZP.  (czytaj cały opis kolumny typu CM)

Cukromierz – (Balingomierz) areometr do pomiaru zawartości cukru w roztworze wody

Cytrynowy kwas - (nazwa systematyczna - kwas 2-hydroksypropano-1,2,3-trikarboksylowy) to związek organiczny, hydroksykwas trikarboksylowy o wzorze sumarycznym C3H4OH(COOH)3. W przemyśle kwas cytrynowy jest otrzymywany głównie przez fermentację cukru za pomocą kultur pleśni Aspergillus niger. Kwas cytrynowy jest używany jako regulator kwasowości i przeciwutleniacz w przemyśle spożywczym. My używamy go do zakwaszania zastawów.

Deflegmator - Chłodnica zwrotna, skraplacz częściowy, urządzenie działające podobnie do kolumny destylacyjnej, zwiększające efektywność procesu destylacji (służącego rozdzielaniu mieszanin ciekłych). Deflegmator jest rodzajem wstępnej chłodnicy, w której następuje częściowe skroplenie par opuszczających aparat destylacyjny. Powstała w ten sposób flegma (kondensat o większym, w stosunku do par, stężeniu składnika mniej lotnego) jest zawracana do naczynia z wrzącą cieczą (w przypadku destylacji prostej) lub na najwyższą półkę kolumny rektyfikacyjnej.

Dekstroza – glukoza krystaliczna, cukier prosty obok sacharaozy używany w naszym hobby do nastawów cukrowych. Ma słodki smak, nieco mniej intensywny od sacharozy. Jest towarem dość ekskluzywnych przez swoją cenę ale także i właściwości. Destylaty powstałe na glukozie są lepszej jakości niż te bazujące na sacharozie.


Destylacja - sposób rozdzielania ciekłej mieszaniny związków chemicznych przez fizyczny proces odparowania i następnie skroplenia składników mieszaniny. Stosuje się ją w celu wyizolowania lub oczyszczenia jednego lub więcej związków składowych. Z technologicznego punktu widzenia można rozróżnić dwa rodzaje destylacji: destylację prostą i destylację frakcyjną (rektyfikację).

Destylator - urządzenie służące do destylacji danej substancji, składa się przeważnie z kilku podstawowych elementów: bojlera, chłodnicy i odbieralnika

Destyler - (z ang. Distiller) neologizm będący sononimem słowa "Gorzelnik"

Drożdże turbo – specjalny szczep drożdży wyselekcjonowanych i wychodowanych przez producentów drożdży na potrzeby domowych producentów trunków. Drożdże te charakteryzują się wysoką odpornością na alkohol etylowy oraz zdolnością do szybkiego przerabiania cukru na alkohol, nawet w 24 godziny 5-6 kg cukru!

Dymion - inaczej: balon, pękata butla opleciona łoziną lub w koszu plastikowym wykorzystywana przeważnie przy produkcji win.

Etanol - Alkohol etylowy lub etanol to związek organiczny z grupy alkoholi o wzorze chem. C2H5OH, zw. organiczny, bezbarwna ciecz, łatwopalny, otrzymywany w procesie fermentacji cukrów oraz syntetycznie (np. przez uwodnienie etanu); stosowany jako rozpuszczalnik, surowiec chemiczny w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym, jako dodatek do paliw oraz do celów konsumpcyjnych (nadużywanie prowadzi do alkoholizmu)

Etery - związki org. o wzorze ogólnym C-O-C, przy czym żaden z atomów węgla nie jest związany z więcej niż jednym atomem tlenu, o jednakowych (np. e. dietylowy, zw. eterem) lub różnych grupach alkilowych R' i R"; stosowane jako rozpuszczalniki, niekiedy dodawane do benzyn w celu podwyższenia ich liczby oktanowej

Flegma - refluks, powrót, odciek - część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny; pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat).

Fosforan amonu - związek chemiczny w postaci białego proszku, wykorzystywany jako pożywka dla drożdży

Gąsior - szklany balon z uchem, najczęściej 2,3,5 Litrowy, często w oplocie z łoziny, lub wikliny

Glukoza krystaliczna – patrz Dekstroza

Gorzelnik - osoba zajmująca się destylacją, w Polsce to słowo stopniowo zastępowane jest przez nowopostałe "destyler"

HDPE - Polietylen, (high density PE) - o dużej gęstości (nierozgałęzione łańcuchy zapewniają wysoką gęstość i duże siły oddziaływania międzycząsteczkowego). Tworzywo sztuczne, z którego mogą być wykonane zbiorniki wykorzystywane do fermentacji

HETP - Wysokość wypełnienia, na przestrzeni którego odbywa się proces odpowiadający procesowi wymiany zachodzącemu na jednej rzeczywistej półce w kolumnie półkowej, określana jest jako HETP (Height Equivalent to a Theoretical Plate).

INOX – (fr. inoxydable – "nieutleniający się") inaczej Stal nierdzewna


KEG - beczka na piwo ze stali nierdzewnej wykorzystywana jako pojemnik do gotowania nastawu (zacieru). Z Wikipedii, wolnej encyklopedii - Beczki typu KEG - dawniej keg - oznaczało małą beczkę wytwarzaną przez bednarza i stosowaną do transportu materiałów drobnicowych takich jak np. gwoździe. Obecnie keg to typ beczek metalowych (aluminiowych, lub stopów chromo-niklowych), stosowanych do przechowywania pod ciśnieniem piwa lub innych alkoholi. Keg jest również jednostką objętości: 1 keg = 56,78 litrów

Klarowin - nazwa handlowa środka do klarowania, p. bentonit.

KO - skrót oznaczający stal kwasoodporną.


Kolumna destylacyjna - Urządzenie do destylacji, będące w istocie kolumną rektyfikacyjną.

Kolumna rektyfikacyjna - to sprzęt laboratoryjny, a także urządzenie przemysłowe, w kształcie pionowej rury (lub walca), w której zachodzi kaskadowy, wielopoziomowy proces destylacji frakcyjnej, zwany rektyfikacją.

Księżycówka - dawniej Bimber, PKWN

LM - Nazwa akronim pochodzący od angielskiego wyrażenia liquid management i oznacza dosłownie zarządzanie odbiorem cieczy lub regulacja odbiorem cieczy. Najczęściej spotykanymi modelami w tej grupie są głowica Nixona Stone'a oraz jej polska modyfikacja tzw. Aabratek. System ten składa się z jednej chłodnicy wewnętrznej (skraplacz), jeziorka na skropliny oraz zaworka precyzyjnego którym regulujemy przepływ destylatu na zewnątrz oraz na powrót na kolumnę w celu rektyfikacji.  Skraplacz musi być na tyle duży i wydajny aby w całości skroplić pary alkoholu, dlatego ważne jest aby chłodnica była o dużej powierzchni osiadania (najlepiej rurka karbowana). Jest to układ otwarty, bezciśnieniowy. Skropliny trafiają następnie do jeziorka z którego ich nadmiar odprowadzany jest z powrotem na wypełnienie w kolumnie lub na zewnątrz. Sterowanie stosunkiem "odbiór : powrót" odbywa się za pomocą zaworka petycyjnego (igłowego). Uznaję się że stosunek odbioru do powrotu powinien być 1:4. Całkowite otwarcie zaworka spowoduje że całość destylatu zostanie przekierowana na zewnątrz urządzenia, w takim przypadku dochodzi to sytuacji w której mamy destylację prostą (brak refluxu i rektyfikacji), a nasze urządzenie działa jak typowy Pot-Still. Dzięki temu możemy używać tego urządzenia do produkcji czystego spirytusu 96% oraz do produkcji smakówek. (czytaj cały opis kolumny typu LM)

ŁKZWJ - Łatwy Kwaśny Zacier Wujka Jessie

Matka drożdżowa (MD) - zaczyn drożdżowy, rozmnożone wstępnie drożdże służące do rozpoczęcia procesu fermentacji zacieru (nastawu)

Metanol - Alkohol metylowy lub metanol, znany także pod nazwami zwyczajowymi spirytus drzewny i karbinol to najprostszy związek organiczny z grupy alkoholi o wzorze CH3OH. Został odkryty w 1661 przez Roberta Boyle'a

MD - patrz Matka drożdżowa

Melasa - produkt uboczny przy produkcji cukru, ciemnobrunatny gesty płyn, z ok. 50% cukru. Stanowi m.in. surowiec dla przemysłu fermentacyjnego.

Moonshine – (ang. Księżycówka)

Moonshiner – (ang. Bimbrownik)

Nadmanganian potasu - (łac. kalium hipermanganicum; to związek nieorganiczny, sól potasowa kwasu nadmanganowego o wzorze KMnO4. Silny utleniacz. U nas wykorzystywany jako środek do oczyszczania spirytusu.

Nastaw - przygotowany do fermentacji roztwór, zawierający wszystkie niezbędne składniki m.in.: wodę, cukier, drożdże i dodatki chemiczne. W przypadku nastawów owocowych, także sok z owoców. Powszechnie mylony z zacierem.

Nixon-Stone'a  (głowica) - układ skraplający kolumny rektyfikacyjne będący częścią tzw. refluksu zewnętrznego. Charakteryzuje się tym, że w przeciwieństwie do refluksu wewnętrznego, całą skroploną flegmę można skierować do odbioru.

Odstojniki – element destylatora typu Pot-Still, przeważnie są to słoiki lub metalowe puszki umiejscowione pomiędzy podgrzewaczem a chłodnicą, działające jak filtr, służące do zatrzymania w nich także fuzli, wody a także różnych eterów i innych sub. które nie powinny trafić do czystego destylatu .

Okowita - staropolska nazwa gorzałki. Dziś nie oczyszczonej wódki bądź spirytusu. Nazwa pochodzi od łacińskiego "aqua vitae" czyli woda życia.

OLM - skrótowiec: (O) obniżony + (LM) liquid management

OVM - skrótowiec: (O) obniżony + (VM) vapour management

Pierścienie Raschiga - rodzaj kształtkowego wypełniania kolumny rektyfikacyjnej, obecnie wypierane przez bardziej wydajne sprężynki pryzmatyczne. Pierścienie Raschiga mają kształt rurek o wysokości z reguły równej zewnętrznej średnicy.

PKWN - Polski Koniak Wytwarzany Nocą, Księżycówka, dawniej Bimber

Przekroplenie - rektyfikacja lub ponowna destylacja

Psota (psotka) – żartobliwie "destylat"

Psocić – żartobliwie "destylować"

Psotnik – żartobliwie domowy producent alkoholi

Radiator - urządzenie służące do schładzania danej substancji lub przedmiotu, są to najczęściej aluminiowe lub miedziane konstrukcje z wystającymi bolcami.

Perhydrol - stężona woda utleniona, najczęściej do 30%

Płatki dębowe - wióry dębiny używane do koloryzowania i aromatyzowanie destylatów.

Pogon (ogon) - ostatnia z trzech części destylatu (przedgon, serce, pogon), ostatnie ubogie w alkohol frakcje par alkoholowych, które odbieramy na samym końcu destylacji. (czytaj więcej)


Pot-still - angielska nazwa najprostszego sposobu destylacji (garnek plus chłodnica) Pojemnik, bańka, keg, kocioł + chłodnica, ewentualnie deflegmator, lub odstojniki.


Przedgon (głowa) - pierwsza z trzech części destylatu (przedgon, serce, pogon), najlżejsze frakcje par alkoholowych, które odbieramy na samym początku destylacji. Przedgon należy odbierać do osobnego naczynia, można go używać jako podpałki do grilla, lub środka do czyszczenia, absolutnie nie wolno go spożywać! Przyjmuje się że dla wsadu ok 40-45 litrów jest ok 50ml. (czytaj więcej)


Red ethanol - drożdże gorzelnicze polecane do pracy na nastawach zbożowych.

Reflux Ratio - stosunek ilości flegmy odbieranej do kierowanej ponownie na wypełnienie.

Rehydratacja - patrz: Uwadnianie

Rektyfikacja – Destylacja wielokrotna, na Pot-Still'u (dwa - trzy razy, każdorazowo osobna prosta destylacja), na kolumnie jest to jednokrotna destylacja z użyciem tzw. półek teoretycznych (dzięki zastosowaniu wypełnienia pryzmatycznego, sprężynki), w której zachodzi od kilku do kilkudziesięciu destylacji w czasie jednego gotowania.

RR - patrz Reflux Ratio

Saccharomyces bayanus - gatunek drożdży, z uwagi na swoje właściwości szczególnie polecany do fermentacji alkoholowej. Najlepiej nadaje się do przerobów tzw. owocówek, lub zastawów z dodatkiem dużej ilości owoców. Odporny na niskie temp. Nawet do + 9 st.

Samogon - (inaczej Bimber, Okowita, Księżycówka) - jest to napój alkoholowy produkowany wyłącznie w warunkach gospodarstwa domowego, w Polsce najczęściej nocą i po kryjomu - stąd nazwa "Księżycówka". (czytaj więcej)

Serce (gon, gon główny) - środkowa z trzech części destylatu (przedgon, serce, pogon), najbardziej pożądana część, która nadaje się do spożycia lub dalszej obróbki. (czytaj więcej)


Soda kaustyczna - patrz Wodorotlenek sodu

Spirala chłodnicza - Spiralnie zawinięta szklana lub metalowa rurka służąca do chłodzenia i skraplania wprowadzonych do niej par lotnych.

Spirale Fenskego - specjalnie ukształtowane elementy służące jako wypełnienie w kolumnach rektyfikacyjnych

Spirytus - prawie stu procentowy alkohol etylowy, nazwa pochodzi z łaciny, oznacza ducha.

Sprężynki pryzmatyczne – rodzaj wypełniania kolumny, obecnie najbardziej wydajne i sensowne rozwiązanie, pozwalające na stabilną pracę kolumny rektyfikacyjnej. Sprężynki pozwalają osiągnąć większą liczbę tzw. półek teoretycznych.

SS - (ang.) Stainless Steel, skrót od angielskiej nazwy stali nierdzewnej, INOX.

Stripping - (ang. dojenie) - metoda szybkiej pierwszej destylacji na kolumnie destylacyjnej, bez oglądania się na frakcje (przedgon, serce, pogon) i do końca, jej zadaniem jest wyciągnięcie z nastawu jak najwięcej alkoholu do dalszej właściwej już rektyfikacji. Stripping przypomina pierwszą destylację na Pot-Stillu, wykonuję się go na stosunkowo małej mocy i całkowicie otwartym zaworze odbioru. Zjawisko refluksu nie zachodzi.

T3 – rodzaj drożdży turbo

Stal kwasoodporna - Stal odporna na działanie kwasów o mniejszej mocy od kwasu siarkowego. Kwasoodporność uzyskuje się dzięki stabilizacji austenitu w normalnych warunkach, co można uzyskać dzięki wysokim zawartościom chromu (17%-20%) i niklu (8%-14%), oraz innych dodatków stopowych, takich jak mangan, tytan, molibden i miedź.

Turbo yeast – (ang. drożdże turbo)

Uwadnianie (drożdży) - przygotowanie drożdży do fermentacji polegającej na moczeniu, rozpuszczeniu i wybudzeniu ich z uśpienia. Drożdże rozpuszcza się w leniej wodzie (ok 20-25oC) z niewielka zawartością cukru, odczekuję się kilkanaście minut i sprawdza czy pojawia się pianka na powierzchni, jeśli grzybki ruszają to oznacza że są w porządku i można je zadać do nastawu/zacieru, jeśli nie wystartują to należy rozważyć nową paczkę.

Węgiel aktywny (aktywowany) - substancja składająca się głównie z węgla pierwiastkowego w formie bezpostaciowej (sadza), częściowo w postaci drobnokrystalicznego grafitu (poza węglem zawiera zwykle popiół, głównie tlenki metali alkalicznych i krzemionkę). Charakteryzuje się bardzo dużą powierzchnią w przeliczeniu na jednostkę masy (500-2500 m2/g), dzięki czemu jest doskonałym adsorbentem wielu związków chemicznych. Wyrabiany jest z węgla kamiennego, drzewnego, lub kokosowego.

Wodorotlenek sodu - NaOH, związek nieorganiczny, bardzo silna zasada. Nazwy techniczne wodorotlenku sodu to soda żrąca, soda kaustyczna, a nazwą ług sodowy określa się wodny roztwór NaOH. W postaci stałej jest białą substancją o budowie krystalicznej. W wodzie rozpuszcza się bardzo dobrze, wydzielając znaczne ilości ciepła. Związek służący, w połączeniu z nadmanganianem potasu, do oczyszczania spirytusu.

VM - Nazwa VM to akronim pochodzący od angielskiego wyrażenia vapour management i oznacza dosłownie zarządzanie przepływem pary lub regulacja przepływem pary. Jest to jeszcze mało popularny system choć coraz częściej znajduje swoich zwolenników. System ten składa się z jednej chłodnicy wewnętrznej (skraplacz) zaworu kulowego oraz chłodnicy zewnętrznej (Liebiga). Zaworem kulowym regulujemy przepływ wysokonasyconych par alkoholowych do zewnętrznej chłodnicy. Skraplacz musi być zamontowany nad wypełnieniem i być na tyle wydajny aby w większości skroplić pary alkoholu, dlatego ważne jest aby chłodnica była o dużej powierzchni osiadania (najlepiej rurka karbowana). Skropliny muszą trafiać centralnie na wypełnienie, pozwoli to na uzyskanie refluxu i stabilizacji. Z tego systemu uzyskuje się bardzo czysty alkohol pozbawiony wszelkich nalotów smakowych, dlatego też nie jest to polecany układ do produkcji trunków smakowych i owocowych. Kolumny tego typu pracują bardzo stabilnie i nie są wrażliwe na skoki ciśnienia w instalacji wodnej. Chłodzenie może być zrealizowane w obiegu zamkniętym a oba obiegi mogą być spięte w jeden. (czytaj cały opis kolumny typu VM)

Zacier – to mieszanina otrzymywana z wody oraz roztartych zbóż, rozdrobnionych ziemniaków lub melasy buraczanej.  Zacier to wynik procesu zwanego "zacieraniem",  polega on na poddaniu skrobi (wielocukru) zawartego w zbożach lub ziemniakach działaniu enzymów (tj. α-amylaza) które rozbijają ją na maltozę. Drożdże nie potrafią zjeść skrobi ale maltozę już tak. Zacieranie obecnie jest szeroko wykorzystywane przez gorzelników oraz piwowarów.

UWAGA! Nastaw cukrowy często błędnie nazywa się zacierem.

Zalewanie kolumny - Proces występujący w kolumnie rektyfikacyjnej spowodowany głównie zbyt intensywnym ogrzewaniem zacieru (nastawu). Duże ciśnienie podążającej do góry pary blokuje spływ flegmy po wypełnieniu kolumny, czego efektem jest brak wymiany para/ciecz.

Zimne palce - Element skraplający, najczęściej w postaci zestawu rurek, zasilany zimną wodą, umieszczony zazwyczaj na szczycie kolumny rektyfikacyjnej, służący do zamiany pary etanolu w ciecz.


(wykonanie: Mima, Qba)

Komentarze do: Słowniczek destylera


Zaloguj się aby skomentować.


Kamil676Forumowicz2020-12-09 14:20:45
LP - Lepsza Polowa - żona - druga połówka - dziewczyna - wybranka itd. ;)
AdamSponsor2016-09-11 22:32:52
Jeśli chcesz zrobić coś dobrze to zajrzyj do sklepu Alkohole Domowe! Tam jest wszystko czego potrzebuje prawdziwy domowy producent. Jako zarejestrowany użytkownik na forum
otrzymasz rabat 3% na zakupy !!! (Komentarz sponsorowany, ukryj te reklamy)
PasiuGość2020-02-26 08:52:12
Czy mozna by dodac i wyjasnic slowo "surowka"? :)
CynammonForumowicz2017-05-11 02:24:55
Także uważam iż skróty takie jak: LM, OLM, VM, OVM powinny się pojawić, było by to bardzo przydatne, sama nazwa tego artykułu aż się o to prosi.
mar.uci199Gość2016-02-19 19:17:58
kolega Gromack ma racje fajnie było by gdyby w słowniku znalazły objaśnienia takich skrótów jak LM, OLM, VM, OVM i wiele innych
Pozdrawiam
grego525Forumowicz2015-11-20 12:56:43
ponawiam prośby przedmówców! LM, VM, serce, czymże to jest.?
GromackGość2015-10-25 12:31:44
Można by dodać do słownika co oznaczają pojęcia LM, OLM, VM, OVM, sporo czasu zajęło mi odszukanie i zrozumienie co znaczą.
spawaczGość2015-03-02 18:23:10
ta... straszna wpadka, bardzo przepraszam. dotąd żyłem w błędzie po 3-kroć w pierś się bije.........
spawaczGość2015-03-02 18:15:25
nie to żebym się czepiał ale czy 1410 nie oznacza 10 l wody 4 kg cukru 10 dkg drożdży? może się mylę ale zawsze wydawało mi się że tak właśnie jest.
mamdobreklapkiForumowicz2011-12-12 13:08:07
nie ma pojęć: przegon, pogon, serce.. a właśnie tego szukam ;)
QbaForumowicz2010-03-27 07:11:53
tożsamiana z zacierem do otrzymywania bimbru. Często cukier zastępuje się owocami itp. Można również zamiast owoców użyć ziemniaków, jeśli skrobia w nich zawarta została wcześniej poddana reakcji hydrolizy, przy pomocy enzymów zawartych w słodzie.
QbaGość2008-08-25 12:46:31
Ok, dzięki, poprawie to :)
zygfrydGość2008-08-25 07:35:55
EE!! Sorki ale destylacja jest procesem fizycznym a nie chemicznym!!A poza tym to stronka zajebista :D