Oceń artykuł:
Średnia ocena: 3.8/5
Ilość ocen: 235
Białe i czerwone porzeczki są najlepszym surowcem do wyrobu win, gdyż łatwo oddają sok, moszcz dobrze fermentuje, a wino szybko i samoczynnie się klaruje. Można z nich sporządzać wina wszelkich typów, a więc wytrawne, półsłodkie i słodkie, lekkie i mocne, jednoowocowe i mieszane.
Błędem popełnianym przy wyrobie win z porzeczek jest zbytnie rozcieńczenie moszczów. Co prawda są one kwaśne, ale dodatek wody nie może być zbyt duży, gdyż wywołuje skłonność do chorób oraz zbyt wielkie obniżenie się ekstraktu w winie.

Dodatek roztworu cukrowego nie może przekraczać 2 l na litr moszczu.

Przygotowanie nastawu polega zwykle na dodaniu do moszczu roztworu cukrowego. Można jednak, szczególnie przy wyrobie aromatycznych win deserowych, stosować fermentację porzeczek w miazdze w ciągu 2-3 dni. Po zmiażdżeniu owoców dodaje się do miazgi około 2 g pirosiarczynu potasowego na 10 kg owoców oraz niezwłocznie również matkę drożdżową.
Moszcz odciska się po 3-4 dniach.

Wino porzeczkowe lekkie o mocy 9%
moszcz porzeczkowy - 10,0 l
cukier - 4000 g, czyli 2,5 l
woda - 17,5 l
Razem doprawiony moszcz 30,0 l

Wino z porzeczek lekkie o mocy 10%
moszcz porzeczkowy - 10,0 l
cukier - 4500 g, czyli 2,81
woda - 17,19
Razem doprawiony moszcz 30,0 l

Wino z porzeczek lekkie o mocy 11%
moszcz porzeczkowy - 10,0 l
cukier - 5000 g, czyli 3,15
woda - 16,85
Razem doprawiony moszcz 30,0 l

Wino z czerwonych lub białych porzeczek stołowe o mocy 12%
moszcz z porzeczek - 10,0 l
cukier - 5500 g, czyli 3,44 l
woda - 16,56 l
Razem doprawiony moszcz 30,0 l

Wino z porzeczek czerwonych lub białych stołowe o mocy 13%
moszcz z porzeczek - 10,0 l
cukier - 6050 g, czyli 3,78 l
woda - 16,22 l
Razem doprawiony moszcz 30,0 l

Wino z czerwonych lub białych porzeczek stołowe o mocy 14%
moszcz z porzeczek - 10,0 l
cukier - 6550 g, czyli 4,1 l
woda - 15,99 l
Razem doprawiony moszcz 30,0 l

Wino z czerwonych porzeczek o mocy 15%
moszcz z porzeczek - 10,0 l
cukier - 5500 g, czyli 3,44 l
woda - 10,56 l
Razem doprawiony moszcz 24,0 l

Wino z czerwonych lub białych porzeczek o mocy 16%
moszcz z porzeczek - 10,0 l
cukier - 5950 g, czyli 3,71 l
woda - 10,29 l
Razem doprawiony moszcz 24,0 l

Wino z czerwonych lub białych porzeczek o mocy 17%
moszcz z porzeczek - 10,0 l
cukier - 6350 g, czyli 3,97 l
woda - 10,03 l
Razem doprawiony moszcz 24,0 lWino Z Porzeczek Białych lub Czerwonych

Uwaga! Jeżeli porzeczki są mniej kwaśne, należy zmniejszyć rozcieńczenie moszczu np. przy winie stołowym ogranicza się dodatek roztworu cukrowego do 1,75 lub 1,5 na 11 moszczu, a przy winie mocnym do 1 l roztworu cukrowego na 1 l moszczu porzeczkowego.

Wino z porzeczek mieszanych
Z powodzeniem można robić wino mieszane, biorąc po 1/3 każdego rodzaju porzeczek lub po połowie białych i czerwonych z niewielkim dodatkiem czarnych w celu poprawienia barwy wina.
Dodatek wody i cukru na 1 l nie rozcieńczonego wina:

Zawartość alkoholu
w winie w %

12
14
16
18
Dodatek cukru
w gr

600 g
660 g
770 g
850 g
Dodatek wody
w l

1,80
1,60
1,55
1,30


Jak już wspomnieliśmy, do moszczu porzeczkowego dodajemy 5 g fosforanu amonu na 10 l doprawionego moszczu.

Wino porzeczkowe mieszane stołowe o mocy 13%
moszcz z porzeczek - 6 l
moszcz z agrestu - 2 l
moszcz z jabłek - 2 l
cukier - 4825 g, czyli 3,01
woda - 11,99
Razem doprawiony moszcz 25,0 l

Wino porzeczkowe mieszane mocne (15%)
moszcz z porzeczek - 5,0 l
moszcz z agrestu - 3,5 l
moszcz z jabłek - 1,0 l
moszcz z truskawek - 0,5 l
cukier - 4420 g, czyli 2,76 l
woda - 7,24 l
Razem doprawiony moszcz 20,0 l

Komentarze do: Wino z porzeczek białych lub czerwonych


Zaloguj się aby skomentować.