Save0002.JPGSave0002.JPG
Pobrano: 3565
Komentarz: Projekt budowy aparatu - Bokakob Lm-Vm poprawiony (w.2)
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo buduje aparat - Bokakob Lm/Vm
Aparat Lm-Vm 002.jpgAparat Lm-Vm 002.jpg
Pobrano: 896
Komentarz: Wężownica do skraplacza
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo buduje aparat - Bokakob Lm/Vm
IMG_1026.JPGIMG_1026.JPG
Pobrano: 836
Komentarz: Skompletowana kolumna z głowicą Lm/Vm i chłodnicą Liebiga
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo buduje aparat - Bokakob Lm/Vm
IMG_1028.JPGIMG_1028.JPG
Pobrano: 821
Komentarz: Nypel do kega z Allegro
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo buduje aparat - Bokakob Lm/Vm
IMG_1033.JPGIMG_1033.JPG
Pobrano: 831
Komentarz: Rozbrojony keg
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo buduje aparat - Bokakob Lm/Vm
IMG_1032.JPGIMG_1032.JPG
Pobrano: 831
Komentarz: Usztywnienie rurki odbioru,
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo buduje aparat - Bokakob Lm/Vm
IMG_1038.JPGIMG_1038.JPG
Pobrano: 710
Komentarz: Widok z boku ze śladami wmontowanych półek.
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo buduje aparat - Bokakob Lm/Vm
IMG_1043.JPGIMG_1043.JPG
Pobrano: 709
Komentarz: Widok od góry na półki i rurę odbioru.
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo buduje aparat - Bokakob Lm/Vm
IMG_1045.JPGIMG_1045.JPG
Pobrano: 709
Komentarz: Widok od dołu na półki i rurkę powrotu.
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo buduje aparat - Bokakob Lm/Vm
IMG_1048.JPGIMG_1048.JPG
Pobrano: 709
Komentarz: Nacięta rura z włożonymi blaszkami na półki.
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo buduje aparat - Bokakob Lm/Vm
IMG_1052.JPGIMG_1052.JPG
Pobrano: 1059
Komentarz: Połączenie kega z kolumną.
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo buduje aparat - Bokakob Lm/Vm
IMG_1054.JPGIMG_1054.JPG
Pobrano: 1059
Komentarz: Połączenie kega z kolumną.
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo buduje aparat - Bokakob Lm/Vm
IMG_1060.JPGIMG_1060.JPG
Pobrano: 852
Komentarz: Wygięta grzałka i uszczelki.
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo buduje aparat - Bokakob Lm/Vm
IMG_1062.JPGIMG_1062.JPG
Pobrano: 852
Komentarz: Dno kega z amontowanymi grzałkami i okablowaniem.
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo buduje aparat - Bokakob Lm/Vm
IMG_1063.JPGIMG_1063.JPG
Pobrano: 852
Komentarz: Widok na grałki wewnątrz kega.
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo buduje aparat - Bokakob Lm/Vm
IMG_1065.JPGIMG_1065.JPG
Pobrano: 852
Komentarz: Ocieplone dno kega z widocznymi zaciskami.
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo buduje aparat - Bokakob Lm/Vm
IMG_1099.JPGIMG_1099.JPG
Pobrano: 838
Komentarz: Dno kega ocieplone, przewody na ociepleniu.
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo buduje aparat - Bokakob Lm/Vm
IMG_1100.JPGIMG_1100.JPG
Pobrano: 838
Komentarz: Drugi krążek ocieplenia o gr. 5 mm połozony na przewody.
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo buduje aparat - Bokakob Lm/Vm
IMG_1101.JPGIMG_1101.JPG
Pobrano: 838
Komentarz: Widok kolumny z wypełnieniem.
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo buduje aparat - Bokakob Lm/Vm
IMG_1106.JPGIMG_1106.JPG
Pobrano: 735
Komentarz: Przygotowana do montażu pochwa czujnika termometru.
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo buduje aparat - Bokakob Lm/Vm
IMG_1110.JPGIMG_1110.JPG
Pobrano: 735
Komentarz: Keg z zamontowanym portem termometru.
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo buduje aparat - Bokakob Lm/Vm
IMG_1117.JPGIMG_1117.JPG
Pobrano: 699
Komentarz: Bokakob Lm/Vm jeszcze bez ocieplenia.
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo buduje aparat - Bokakob Lm/Vm
IMG_1118.JPGIMG_1118.JPG
Pobrano: 703
Komentarz: Serce głowicy Bokakoba.
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo buduje aparat - Bokakob Lm/Vm
IMG_1119.JPGIMG_1119.JPG
Pobrano: 702
Komentarz: Tablica z termometrami od góry: 1. Temperatura w głowicy. 2. " w kolumnie. 3. " w bojlerze.
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo buduje aparat - Bokakob Lm/Vm
IMG_1126.JPGIMG_1126.JPG
Pobrano: 671
Komentarz: Ocieplony Keg.
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo buduje aparat - Bokakob Lm/Vm
IMG_1127.JPGIMG_1127.JPG
Pobrano: 671
Komentarz: Bokakob Lm/Vm po założeniu izolacji cieplnej.
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo buduje aparat - Bokakob Lm/Vm
IMG_1130.JPGIMG_1130.JPG
Pobrano: 672
Komentarz: Głowica Bokakoba Lm/Vm.
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo buduje aparat - Bokakob Lm/Vm
IMG_1131.JPGIMG_1131.JPG
Pobrano: 671
Komentarz: Widok środkowej części aparatu.
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo buduje aparat - Bokakob Lm/Vm
Save0001.JPGSave0001.JPG
Pobrano: 1436
Komentarz: Z tablic alkoholometrycznych - poprawka na temperaturę dla zakresu 95%
Zobacz post
Zobacz temat: Jak otrzymać destylat o mocy 94%, 95%, 96%, 97% ...
Save0002.JPGSave0002.JPG
Pobrano: 1435
Komentarz: Z tablic alkoholometrycznych - poprawka na temperaturę dla zakresu 96%
Zobacz post
Zobacz temat: Jak otrzymać destylat o mocy 94%, 95%, 96%, 97% ...
Aparat Lm-Vm 040.jpgAparat Lm-Vm 040.jpg
Pobrano: 2403
Komentarz: Oznaczenie mocy na aparacie Sallerona.
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo rektyfikuje na Bokakobie - Lm/Vm
Aparat Lm-Vm 037.jpgAparat Lm-Vm 037.jpg
Pobrano: 2403
Komentarz: Pomiar stężenia alkoholu alkoholomierzem Sallerona.
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo rektyfikuje na Bokakobie - Lm/Vm
Aparat Lm-Vm 015.jpgAparat Lm-Vm 015.jpg
Pobrano: 2298
Komentarz: Regulator mocy
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo rektyfikuje na Bokakobie - Lm/Vm
Aparat Lm-Vm 021.jpgAparat Lm-Vm 021.jpg
Pobrano: 2298
Komentarz: Termometry wskazujące temperatury: 1. W głowicy. 2.Kolumnie (35 cm poniżej poziomu górnego wypełnienia. 3. W kotle.
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo rektyfikuje na Bokakobie - Lm/Vm
Aparat Lm-Vm 022.jpgAparat Lm-Vm 022.jpg
Pobrano: 2273
Komentarz: Wzrost temperatury w kolumnie do 78,5 - koniec odbioru rektyfikatu.
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo rektyfikuje na Bokakobie - Lm/Vm
Aparat Lm-Vm 036.jpgAparat Lm-Vm 036.jpg
Pobrano: 2273
Komentarz: Moc pozorna 96,4 Temperatura 17,0 Moc rzeczywista 96,0
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo rektyfikuje na Bokakobie - Lm/Vm
Aparat Lm-Vm 017.jpgAparat Lm-Vm 017.jpg
Pobrano: 2257
Komentarz: Zamknięcie hydrauliczne U-rurką szklaną odbioru rektyfikatu metodą Vm.
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo rektyfikuje na Bokakobie - Lm/Vm
Aparat Lm-Vm 004.jpgAparat Lm-Vm 004.jpg
Pobrano: 2209
Komentarz: Dokończony moduł Lm .
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo rektyfikuje na Bokakobie - Lm/Vm
Aparat Sallerona 014.jpgAparat Sallerona 014.jpg
Pobrano: 557
Komentarz: Zdjęcie kociołka aparatu Sallerona.
Zobacz post
Zobacz temat: Wyznaczanie zawartości alkoholu w winie (nastawie, zacierze)
Aparat Sallerona 012.jpgAparat Sallerona 012.jpg
Pobrano: 557
Komentarz: Zdjęcie trójnogu kociołka aparatu Sallerona.
Zobacz post
Zobacz temat: Wyznaczanie zawartości alkoholu w winie (nastawie, zacierze)
Save0002.JPGSave0002.JPG
Pobrano: 529
Komentarz: Kontrola zacieru odfermentowanego.
Zobacz post
Zobacz temat: Wyznaczanie zawartości alkoholu w winie (nastawie, zacierze)
Save0003.JPGSave0003.JPG
Pobrano: 513
Komentarz: Szkic chłodnicy Sallerona z wymiarami.
Zobacz post
Zobacz temat: Wyznaczanie zawartości alkoholu w winie (nastawie, zacierze)
Save0004.JPGSave0004.JPG
Pobrano: 513
Komentarz: Szkic nogo chłodnicy Aparatu Sallerona z wymiarami.
Zobacz post
Zobacz temat: Wyznaczanie zawartości alkoholu w winie (nastawie, zacierze)
Aparat Sallerona 015.jpgAparat Sallerona 015.jpg
Pobrano: 513
Komentarz: Zdjęcie chłodnicy Sallerona.
Zobacz post
Zobacz temat: Wyznaczanie zawartości alkoholu w winie (nastawie, zacierze)
Aparat Sallerona 017.jpgAparat Sallerona 017.jpg
Pobrano: 513
Komentarz: Zdjęcie chłodnicy Sallerona - widok z góry.
Zobacz post
Zobacz temat: Wyznaczanie zawartości alkoholu w winie (nastawie, zacierze)
Aparat Sallerona 016.jpgAparat Sallerona 016.jpg
Pobrano: 513
Komentarz: Zdjęcie chłodnicy Sallerona - widok od dołu na nogi.
Zobacz post
Zobacz temat: Wyznaczanie zawartości alkoholu w winie (nastawie, zacierze)
Aparat Sallerona 018.jpgAparat Sallerona 018.jpg
Pobrano: 503
Komentarz: Palnik spirytusowy aparatu Sallerona - widok z boku.
Zobacz post
Zobacz temat: Wyznaczanie zawartości alkoholu w winie (nastawie, zacierze)
Aparat Sallerona 019.jpgAparat Sallerona 019.jpg
Pobrano: 503
Komentarz: Palnik spirytusowy aparatu Sallerona - widok z góry.
Zobacz post
Zobacz temat: Wyznaczanie zawartości alkoholu w winie (nastawie, zacierze)
Save.JPGSave.JPG
Pobrano: 503
Komentarz: Szkic z wymiarami palnika spirytusowego aparatu Sallerona.
Zobacz post
Zobacz temat: Wyznaczanie zawartości alkoholu w winie (nastawie, zacierze)
Aparat Sallerona 021.jpgAparat Sallerona 021.jpg
Pobrano: 493
Komentarz: Zdjęcie deflegmatora aparatu Sallerona.
Zobacz post
Zobacz temat: Wyznaczanie zawartości alkoholu w winie (nastawie, zacierze)
Aparat Sallerona 020.jpgAparat Sallerona 020.jpg
Pobrano: 493
Komentarz: Zdjęcie kolby 100 ml aparatu Sallerona.
Zobacz post
Zobacz temat: Wyznaczanie zawartości alkoholu w winie (nastawie, zacierze)
Aparat Sallerona 023.jpgAparat Sallerona 023.jpg
Pobrano: 493
Komentarz: Zdjęcie kolby 100 ml aparatu Sallerona.
Zobacz post
Zobacz temat: Wyznaczanie zawartości alkoholu w winie (nastawie, zacierze)
Aparat Lm-Vm 001.jpgAparat Lm-Vm 001.jpg
Pobrano: 2153
Komentarz: Zbiorniczek do umieszczenia sondy termometru na wyjściu ciepłej wody z deflegmatora.
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo rektyfikuje na Bokakobie - Lm/Vm
Aparat Lm-Vm 006.jpgAparat Lm-Vm 006.jpg
Pobrano: 2153
Komentarz: Zbiorniczek do umieszczenia sondy termometru na wyjściu ciepłej wody z deflegmatora.
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo rektyfikuje na Bokakobie - Lm/Vm
Zbiornik czujnika termometru.JPGZbiornik czujnika termometru.JPG
Pobrano: 2153
Komentarz: Szkic zbiorniczka do umieszczenia sondy termometru na wyjściu ciepłej wody z deflegmatora.
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo rektyfikuje na Bokakobie - Lm/Vm
Aparat Lm-Vm 006.jpgAparat Lm-Vm 006.jpg
Pobrano: 2064
Komentarz: Moc II-giej próby: 96,7% przy 15 = 96,7% (alkoholomierz skalowany dla 15)
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo rektyfikuje na Bokakobie - Lm/Vm
Gobo rektyfikuje.jpgGobo rektyfikuje.jpg
Pobrano: 2064
Komentarz: Temperatury w trakcie rektyfikacji od góry: 1.wyjście wody - 59,4, 2. Głowica - 77,9, 3. Kolumna - 77,9, 4. Kocioł - 89,1
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo rektyfikuje na Bokakobie - Lm/Vm
Aparat Sallerona 051.jpgAparat Sallerona 051.jpg
Pobrano: 2064
Komentarz: Temperatury pod koniec rektyfikacji od góry: 62,3 77,9 77,9 98,0
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo rektyfikuje na Bokakobie - Lm/Vm
Aparat Lm-Vm 014.jpgAparat Lm-Vm 014.jpg
Pobrano: 2064
Komentarz: Tu już wszystkie termometry na tablicy.
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo rektyfikuje na Bokakobie - Lm/Vm
Azeotrop.JPGAzeotrop.JPG
Pobrano: 439
Komentarz: Azeotrop mieszaniny alkoholu etylowego i wody: 95,6% wag. = 97,2% obj.
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo rektyfikuje na Bokakobie - Lm/Vm
Degustacja0001.JPGDegustacja0001.JPG
Pobrano: 393
Komentarz: Sprawdzanie zapachu i smaku wg PN-80/A-79528
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo rektyfikuje na Bokakobie - Lm/Vm
Aparat Lm-Vm 022.jpgAparat Lm-Vm 022.jpg
Pobrano: 1513
Komentarz: Termoalkoholomierz i etui.
Zobacz post
Zobacz temat: Jak korzystać z alkoholomierza
Aparat Lm-Vm.jpgAparat Lm-Vm.jpg
Pobrano: 374
Komentarz: Degustacja.
Zobacz post
Zobacz temat: Gobo rektyfikuje na Bokakobie - Lm/Vm
Aparat Lm-Vm 002.jpgAparat Lm-Vm 002.jpg
Pobrano: 473
Komentarz: Wziernik, fi wew. 42
Zobacz post
Zobacz temat: Projekt Zumy
Aparat Lm-Vm 003.jpgAparat Lm-Vm 003.jpg
Pobrano: 2696
Komentarz: Wziernik, widok z przodu.
Zobacz post
Zobacz temat: WZIERNIK PRZY KOLUMNIE (TAKI MAŁY BAJER)
Aparat Lm-Vm 009.jpgAparat Lm-Vm 009.jpg
Pobrano: 2696
Komentarz: Wziernik, widok z boku
Zobacz post
Zobacz temat: WZIERNIK PRZY KOLUMNIE (TAKI MAŁY BAJER)
PN-80  A-79529.JPGPN-80 A-79529.JPG
Pobrano: 2368
Komentarz: Oznaczanie zawartości alkoholu metylowego metodą chromatografii gazowej.
Zobacz post
Zobacz temat: [eksperyment] Sprawdzenie samogonu za pomocą chromatografu
PN-80  A-795290001.JPGPN-80 A-795290001.JPG
Pobrano: 2368
Komentarz: Oznaczanie zawartości alkoholu metylowego metodą chromatografii gazowej.
Zobacz post
Zobacz temat: [eksperyment] Sprawdzenie samogonu za pomocą chromatografu
Manometr 001.jpgManometr 001.jpg
Pobrano: 2447
Komentarz: Pierwszy z lewej to manometr na regulatorze ciśnienia wody. Drugi to manometr mierzący ciśnienie na wyjściu par z kotła.
Zobacz post
Zobacz temat: System stałego reflux ratio - jak to działa?
Zdjęcie 4. Koniec rektyfikacji wg Lm.jpgZdjęcie 4. Koniec rektyfikacji wg Lm.jpg
Pobrano: 405
Komentarz: Zdjęcie 2.Moment zakończenia odbioru gonu gł. i zakończenie procesu rektyf.
Zobacz post
Zobacz temat: Kolumna VM/LM by Mossini
Zdjęcie 2.jpgZdjęcie 2.jpg
Pobrano: 405
Komentarz: Zdjęcie 1. Początek odbioru gonu głównego. Temperatury głowicy i kolumny niezmienne przez cały proces, aż do 96 st.C w kotle.
Zobacz post
Zobacz temat: Kolumna VM/LM by Mossini