Na tych stronkach znajdziesz słowo kluczowe: Produkcja

W czym robi? zacier?

Jakich naczy? i pojemnikw u?ywa? do fermentacji zacieru.Zacier mo?na robi? w naczyniach o ka?dej pojemno?ci - nale?y jednak pami?ta?, ?e przy ilo?ciach ponad 120L -150L i wi?kszych wymaga aktywnego ch?odzenia nastawu w czasie fermentacji. Nale?y oczywi?cie zachowa? odpowiednie proporcje wody i cukru by nie straci? cukru (je?li damy go za du?o) i unika? zbyt niskiej zawarto?ci alkoholu (je?li damy cukru za ma?o).Oto najpopularniejsze naczynia stosowane do produkcji zacieru:...

Podstawowe informacje dotycz?ce produkcji bimbru

Uwaga !Pami?taj p?dz?c bimber, samogon czy okowit? w Polsce ?amiesz prawo i ryzykujesz sam. Ustawa z dnia 18 pa?dziernika 2006 r. o wyrobie napojw spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznacze? geograficznych napojw spirytusowych stwierdza: Art. 44. 1. Kto bez wymaganego wpisu do rejestru wyrabia lub rozlewa napoje spirytusowe,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno?ci albo pozbawienia wolno?ci do roku.2. Kto dopuszcza si? czynu okre?lonego w ust. 1 w stosunku do napojw spirytusowych o znacznej warto?ci,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno?ci albo pozbawienia wolno?ci do lat 2....

Destylator by Kucyk: BF-63 - Bimber Boy

nades?a? : Kucyk Dane techniczne Typ: BF-63 „Bimber Boy” Pojemno??: 63 dm3 Pojemno?? u?yteczna: 45 dm3 Wydajno?? godzinna*: 8,75 dm3 Masa (bez ch?odnic i rury ??cz?cej): 72 kg Rodzaj ogrzewania: paliwo sta?e (drewno, w?giel), alternatywnie gaz Czas zagr...

Domowe Piwo z brewkita

Pobrano z: Brewkit jest to nachmielony ekstrakt s?odowy w postaci g?stego syropu pakowany w puszki (od 1.2kg do 2kg). W komplecie mamy zawsze saszetk? z dro?d?ami (w wi?kszo?ci przypadkw grnej fermentacji) oraz instrukcj? obs?ugi. Naszym zadaniem jest poprawnie przeprowadzi? fermentacj? brzeczki oraz zabutelkowa? m?ode piwo. Kupuj?c brewkit mo?emy wybra? dowolnie styl piwa: pils, bock, stout itp - w ofercie rynkowej jest ich pe?na gama. Przygotowanie piwa z brewkita jest najprostszym, ale rwnocze?nie najd...

Jak wygl?da produkcja Miedzianego Alembika?

Zobaczcie kilka ciekawych fotek z produkcji domowego miedzianego alembika. Alembiki mo?na kupi? w naszym sklepie pod tym adresem: http://alkohole-domowe.pl/cat-pl-37-alembiki-miedziane.html...

Jak wytwarza si? alembiki miedziane w Al-Ambiq

W otoczeniu l?ni?cej czerwono-pomara?czowej miedzi krz?taj? si? wspaniali fachowcy - rzemie?lnicy zapomnianej sztuki r?cznego wytwarzania alembikw.  Spod ich r?k wychodz? prawdziwe dzia?a sztuki, wytwarzane metodami znanymi od wiekw. 1 - Wycinanie Odcinki tworz?ce r?ne cz??ci alembikw s? starannie oznaczone i wyci?te za pomoc? no?yc elektrycznych lub r?cznych. Przygotowane poci?te kawa?ki miedzi s? odk?adane na bok przed rozpocz?ciem nast?pnego etapu produkcji alembika....